Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Segevång Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Segevång Ö 1148 26,2% 30,2% 18,7% 24,8% 5,2% 51,7% 48,3% 10,2%  
Summa 1148 26,2% 30,2% 18,7% 24,8% 5,2% 51,7% 48,3% 10,2%

http://www.val.se