Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Västra Hamnen, Flaggskeppet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hamnen, Flaggskeppet 955 28,9% 48,5% 15,0% 7,6% 3,7% 52,1% 47,9% 10,4%  
Summa 955 28,9% 48,5% 15,0% 7,6% 3,7% 52,1% 47,9% 10,4%

http://www.val.se