Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Käglinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Käglinge 1744 17,1% 44,2% 24,8% 13,9% 8,4% 51,3% 48,7% 11,3%  
Summa 1744 17,1% 44,2% 24,8% 13,9% 8,4% 51,3% 48,7% 11,3%

http://www.val.se