Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Davidshall/Lugnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Davidshall/Lugnet 1364 26,8% 37,8% 16,6% 18,8% 4,6% 49,3% 50,7% 7,5%  
Summa 1364 26,8% 37,8% 16,6% 18,8% 4,6% 49,3% 50,7% 7,5%

http://www.val.se