Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Oxie Kyrkby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oxie Kyrkby N 1223 16,4% 31,8% 29,0% 22,7% 7,9% 48,9% 51,1% 8,8%  
Summa 1223 16,4% 31,8% 29,0% 22,7% 7,9% 48,9% 51,1% 8,8%

http://www.val.se