Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Örtagården V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örtagården V 1446 29,8% 40,6% 18,8% 10,8% 11,0% 48,7% 51,3% 16,2%  
Summa 1446 29,8% 40,6% 18,8% 10,8% 11,0% 48,7% 51,3% 16,2%

http://www.val.se