Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Stenkällan/Jägersro Villastad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkällan/Jägersro Villastad 1220 13,8% 29,2% 22,5% 34,5% 7,1% 50,7% 49,3% 7,4%  
Summa 1220 13,8% 29,2% 22,5% 34,5% 7,1% 50,7% 49,3% 7,4%

http://www.val.se