Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Videdal N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Videdal N 1431 15,0% 39,4% 24,1% 21,5% 7,2% 49,8% 50,2% 8,8%  
Summa 1431 15,0% 39,4% 24,1% 21,5% 7,2% 49,8% 50,2% 8,8%

http://www.val.se