Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Riseberga SO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Riseberga SO 1331 15,5% 40,9% 27,4% 16,2% 8,7% 50,7% 49,3% 5,0%  
Summa 1331 15,5% 40,9% 27,4% 16,2% 8,7% 50,7% 49,3% 5,0%

http://www.val.se