Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Höja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höja 1166 17,5% 34,3% 25,0% 23,2% 5,7% 47,0% 53,0% 6,3%  
Summa 1166 17,5% 34,3% 25,0% 23,2% 5,7% 47,0% 53,0% 6,3%

http://www.val.se