Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Rådmansvången, Triangeln

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rådmansvången, Triangeln 1326 26,0% 33,4% 22,7% 17,9% 5,4% 48,3% 51,7% 9,0%  
Summa 1326 26,0% 33,4% 22,7% 17,9% 5,4% 48,3% 51,7% 9,0%

http://www.val.se