Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Almhög V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almhög V 1389 27,9% 33,1% 17,6% 21,5% 4,9% 49,6% 50,4% 22,1%  
Summa 1389 27,9% 33,1% 17,6% 21,5% 4,9% 49,6% 50,4% 22,1%

http://www.val.se