Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Slussen/Rörsjöstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slussen/Rörsjöstaden 1351 26,2% 36,6% 19,5% 17,7% 3,6% 47,4% 52,6% 11,8%  
Summa 1351 26,2% 36,6% 19,5% 17,7% 3,6% 47,4% 52,6% 11,8%

http://www.val.se