Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Lindängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindängen Ö 1293 26,1% 39,2% 21,1% 13,6% 8,1% 49,6% 50,4% 23,3%  
Summa 1293 26,1% 39,2% 21,1% 13,6% 8,1% 49,6% 50,4% 23,3%

http://www.val.se