Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Davidshall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Davidshall 1433 23,0% 40,5% 19,8% 16,7% 5,0% 48,9% 51,1% 6,9%  
Summa 1433 23,0% 40,5% 19,8% 16,7% 5,0% 48,9% 51,1% 6,9%

http://www.val.se