Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - V Söderkulla N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
V Söderkulla N 1447 17,1% 27,4% 19,4% 36,1% 5,2% 46,4% 53,6% 9,3%  
Summa 1447 17,1% 27,4% 19,4% 36,1% 5,2% 46,4% 53,6% 9,3%

http://www.val.se