Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Videdal S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Videdal S 814 11,4% 29,1% 23,8% 35,6% 6,1% 47,8% 52,2% 3,9%  
Summa 814 11,4% 29,1% 23,8% 35,6% 6,1% 47,8% 52,2% 3,9%

http://www.val.se