Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Augustenborg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Augustenborg S 1268 20,7% 36,0% 19,0% 24,2% 3,9% 47,6% 52,4% 12,7%  
Summa 1268 20,7% 36,0% 19,0% 24,2% 3,9% 47,6% 52,4% 12,7%

http://www.val.se