Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Gullvik/Gullviksborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gullvik/Gullviksborg 1407 16,7% 28,8% 30,6% 23,9% 6,9% 49,4% 50,6% 9,4%  
Summa 1407 16,7% 28,8% 30,6% 23,9% 6,9% 49,4% 50,6% 9,4%

http://www.val.se