Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Håkanstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Håkanstorp 1116 17,5% 31,1% 20,4% 31,0% 6,9% 48,2% 51,8% 5,5%  
Summa 1116 17,5% 31,1% 20,4% 31,0% 6,9% 48,2% 51,8% 5,5%

http://www.val.se