Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Rådmansvången, Stadshuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rådmansvången, Stadshuset 1449 31,0% 40,0% 17,9% 11,1% 7,5% 47,7% 52,3% 8,1%  
Summa 1449 31,0% 40,0% 17,9% 11,1% 7,5% 47,7% 52,3% 8,1%

http://www.val.se