Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Ö Skrävlinge/Kvarnby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Skrävlinge/Kvarnby 1592 19,9% 44,7% 21,9% 13,4% 8,8% 48,6% 51,4% 5,2%  
Summa 1592 19,9% 44,7% 21,9% 13,4% 8,8% 48,6% 51,4% 5,2%

http://www.val.se