Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Virentofta Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Virentofta Ö 1242 13,1% 31,2% 25,4% 30,3% 5,3% 48,1% 51,9% 4,9%  
Summa 1242 13,1% 31,2% 25,4% 30,3% 5,3% 48,1% 51,9% 4,9%

http://www.val.se