Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Gamla staden, Österport

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden, Österport 1629 23,6% 41,6% 20,1% 14,7% 4,0% 51,5% 48,5% 13,0%  
Summa 1629 23,6% 41,6% 20,1% 14,7% 4,0% 51,5% 48,5% 13,0%

http://www.val.se