Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Västra Hamnen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hamnen 1925 22,3% 43,6% 20,9% 13,1% 4,3% 50,3% 49,7% 13,9%  
Summa 1925 22,3% 43,6% 20,9% 13,1% 4,3% 50,3% 49,7% 13,9%

http://www.val.se