Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Johanneslust

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Johanneslust 703 16,1% 44,7% 24,5% 14,8% 9,2% 50,8% 49,2% 5,5%  
Summa 703 16,1% 44,7% 24,5% 14,8% 9,2% 50,8% 49,2% 5,5%

http://www.val.se