Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Kirsebergsstaden SO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kirsebergsstaden SO 1229 23,4% 36,7% 21,2% 18,7% 4,5% 52,6% 47,4% 14,1%  
Summa 1229 23,4% 36,7% 21,2% 18,7% 4,5% 52,6% 47,4% 14,1%

http://www.val.se