Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - S Sallerup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S Sallerup 1160 17,7% 51,5% 21,1% 9,7% 9,8% 52,4% 47,6% 6,1%  
Summa 1160 17,7% 51,5% 21,1% 9,7% 9,8% 52,4% 47,6% 6,1%

http://www.val.se