Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Törnrosen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Törnrosen 1915 31,5% 37,0% 20,4% 11,1% 10,3% 48,2% 51,8% 20,8%  
Summa 1915 31,5% 37,0% 20,4% 11,1% 10,3% 48,2% 51,8% 20,8%

http://www.val.se