Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Hindby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hindby 1682 21,7% 34,4% 25,3% 18,5% 8,6% 48,0% 52,0% 10,8%  
Summa 1682 21,7% 34,4% 25,3% 18,5% 8,6% 48,0% 52,0% 10,8%

http://www.val.se