Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Apelgården S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Apelgården S 1295 20,5% 28,2% 23,7% 27,6% 5,3% 48,0% 52,0% 15,3%  
Summa 1295 20,5% 28,2% 23,7% 27,6% 5,3% 48,0% 52,0% 15,3%

http://www.val.se