Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Ö Söderkulla/Nydala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Söderkulla/Nydala 1160 15,6% 26,0% 25,0% 33,4% 5,1% 47,2% 52,8% 8,2%  
Summa 1160 15,6% 26,0% 25,0% 33,4% 5,1% 47,2% 52,8% 8,2%

http://www.val.se