Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Örtagården Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örtagården Ö 2205 32,9% 38,2% 17,6% 11,2% 13,9% 50,6% 49,4% 23,4%  
Summa 2205 32,9% 38,2% 17,6% 11,2% 13,9% 50,6% 49,4% 23,4%

http://www.val.se