Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Rörsjöstaden, Länsstyrelsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rörsjöstaden, Länsstyrelsen 1788 27,6% 52,6% 13,5% 6,3% 3,2% 49,2% 50,8% 9,1%  
Summa 1788 27,6% 52,6% 13,5% 6,3% 3,2% 49,2% 50,8% 9,1%

http://www.val.se