Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Oxievång Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oxievång Ö 1171 18,3% 37,7% 26,7% 17,3% 7,7% 50,4% 49,6% 19,0%  
Summa 1171 18,3% 37,7% 26,7% 17,3% 7,7% 50,4% 49,6% 19,0%

http://www.val.se