Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Riseberga NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Riseberga NV 1189 10,1% 33,7% 22,4% 33,8% 5,2% 49,3% 50,7% 5,0%  
Summa 1189 10,1% 33,7% 22,4% 33,8% 5,2% 49,3% 50,7% 5,0%

http://www.val.se