Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Lindängen Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindängen Centrum 1356 25,3% 28,6% 20,4% 25,7% 6,6% 46,7% 53,3% 20,7%  
Summa 1356 25,3% 28,6% 20,4% 25,7% 6,6% 46,7% 53,3% 20,7%

http://www.val.se