Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Lindängen/Kastanjegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindängen/Kastanjegården 1250 22,2% 32,1% 25,4% 20,3% 9,1% 51,0% 49,0% 15,0%  
Summa 1250 22,2% 32,1% 25,4% 20,3% 9,1% 51,0% 49,0% 15,0%

http://www.val.se