Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Kryddgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kryddgården 1897 34,5% 30,8% 15,8% 18,9% 9,6% 49,7% 50,3% 24,8%  
Summa 1897 34,5% 30,8% 15,8% 18,9% 9,6% 49,7% 50,3% 24,8%

http://www.val.se