Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Oxie Kyrkby/Toarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oxie Kyrkby/Toarp 1069 16,4% 35,2% 29,0% 19,5% 6,8% 48,2% 51,8% 8,0%  
Summa 1069 16,4% 35,2% 29,0% 19,5% 6,8% 48,2% 51,8% 8,0%

http://www.val.se