Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Nydala SO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nydala SO 1645 25,5% 37,9% 19,0% 17,7% 7,1% 50,0% 50,0% 24,3%  
Summa 1645 25,5% 37,9% 19,0% 17,7% 7,1% 50,0% 50,0% 24,3%

http://www.val.se