Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - V Söderkulla Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
V Söderkulla Centrum 1116 17,6% 26,3% 20,3% 35,8% 5,4% 45,6% 54,4% 8,4%  
Summa 1116 17,6% 26,3% 20,3% 35,8% 5,4% 45,6% 54,4% 8,4%

http://www.val.se