Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Herrgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Herrgården 1720 30,7% 43,3% 18,1% 7,8% 14,3% 49,7% 50,3% 25,1%  
Summa 1720 30,7% 43,3% 18,1% 7,8% 14,3% 49,7% 50,3% 25,1%

http://www.val.se