Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Gamla staden Ö Tullg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden Ö Tullg 1652 29,8% 40,0% 18,0% 12,2% 4,2% 51,4% 48,6% 11,7%  
Summa 1652 29,8% 40,0% 18,0% 12,2% 4,2% 51,4% 48,6% 11,7%

http://www.val.se