Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Augustenborg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Augustenborg N 1362 27,2% 35,1% 22,4% 15,3% 4,6% 49,3% 50,7% 16,2%  
Summa 1362 27,2% 35,1% 22,4% 15,3% 4,6% 49,3% 50,7% 16,2%

http://www.val.se