Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Slussen/Ö Förstadsg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slussen/Ö Förstadsg 1188 30,6% 42,8% 15,6% 10,9% 3,1% 52,2% 47,8% 13,2%  
Summa 1188 30,6% 42,8% 15,6% 10,9% 3,1% 52,2% 47,8% 13,2%

http://www.val.se