Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Rådmansvången, Tandläkarhögskolan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rådmansvången, Tandläkarhögskolan 1472 30,4% 41,0% 15,4% 13,1% 4,3% 49,0% 51,0% 10,5%  
Summa 1472 30,4% 41,0% 15,4% 13,1% 4,3% 49,0% 51,0% 10,5%

http://www.val.se