Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Virentofta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Virentofta V 1221 13,8% 36,0% 21,5% 28,7% 7,5% 49,2% 50,8% 5,3%  
Summa 1221 13,8% 36,0% 21,5% 28,7% 7,5% 49,2% 50,8% 5,3%

http://www.val.se