Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Rådmansvången, S Förstadsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rådmansvången, S Förstadsgatan 1403 31,7% 41,3% 14,1% 12,8% 3,3% 49,4% 50,6% 8,4%  
Summa 1403 31,7% 41,3% 14,1% 12,8% 3,3% 49,4% 50,6% 8,4%

http://www.val.se