Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Almvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almvik 1320 26,0% 35,2% 20,5% 18,3% 5,9% 52,3% 47,7% 29,0%  
Summa 1320 26,0% 35,2% 20,5% 18,3% 5,9% 52,3% 47,7% 29,0%

http://www.val.se